Mini série o nejnovějších trendech a udržitelnosti v oblasti POS (Point Of Sales) systémů a výrobkové prezentace v obchodech a na prodejních plochách

0 Sdílení
0
0
0
0

Design, grafické zpracování a v neposlední řadě i nějaký hmatatelný prvek (např. 3D tvar nabízeného výrobku, reálná ukázka výrobku a jeho funkce, apod.) jsou položky, které z POS systému dělají živé, aktivní a často se měnící prostředí.

Toto je ale zcela v rozporu s myšlenkou cirkulární ekonomiky, kde je hlavní cíl materiály co nejvíce uchovat, přemýšlet o nich jako o zdroji pro budoucí a využití a nenechat z nich vzniknout odpad.

Jak ale skloubit na jedné straně rychle se měnící prvky a automatizmy, které velí: spotřebuj a vyhoď, a jsou tak typické pro prostředí obchodů a prodejních ploch, a na straně druhé materiály a zpracování, které říká používej mě co nejvíce a co nejdéle?

Že by jedno druhé vylučovalo? Ale kdepak! Kouzlo cirkulární ekonomiky spočívá právě v té vhodné kombinaci univerzálního základu a možnosti měnící se reklamy.

V dalších týdnech vás budeme postupně seznamovat s jednotlivými materiály a ukázky dobře provedených příkladů.  

Naši cestu zahajujeme s POS systémy v převážně KOVOVÉM provedení. Uvidíte ukázky různých prvků z kovu, jako jsou dráty, regálové systémy, jekly, ale také například děrovaná záda. Následovat bude plast, dřevo a karton.

Všeobecně lze konstatovat, že kov jako materiál je dobrý sluha cirkulární ekonomiky. Je plně recyklovatelný, lze s ním pracovat jako s post industriál odpadem a také nalezne uplatnění v případě post consumer odpadu. Konstrukčně lze kovové prvky dobře navrhnout tak, aby se jednalo o univerzální kostru / stojan, který lze zakrýt různými způsoby požadovanou reklamou, která se ještě k tomu dá obměňovat. Životní cykly takovýchto stojanů jsou teoreticky neomezené.

Výhody POS systémů z kovu s ohledem k dodržení principů cirkulární ekonomiky:

 • Plně recyklovatelné
 • Možnost zpracování post industriál odpadů
 • Vhodnou konstrukční technologií jednoduše smontovatelné a zase rozmontovatelné
 • Jednotlivé díly opětovně použitelné
 • Při volbě vhodné upevňovací techniky (magnety, pásky, šroubování atd.) vysoce variabilní pro různé druhy reklamních bannerů a grafiky
 • Díky použití pojící technologie, která není nenávratná (jako v případě použití lepidla či různých tmelů), ale vždy opět rozpojitelná a materiál není znečištěný, lze zpracovat vícero druhů materiálů aniž by byla ohrožená následná možnost recyklace

Zde několik povedených provedení POS systémů s využitím KOVU:


Data & Fakta:

 • celých 99% vytříděných a vysbíraných kovů (z domácností a průmyslu) putuje v ČR k recyklaci do hutí nebo do speciálních aplikací
 • 58% snížení CO2 emise díky použití recyklátů při výrobě železa
 • 72% úspora energie při výrobě v porovnání k výrobě z nových zdrojů
 • Opětovné použití 1t železa uspoří: 1.4t železné rudy, 0,8t uhlí, 0.3t vápence a přídavné látky jako je CO2 v objemu 1,67t
 • Použitím kovového recyklátu při výrobě surové oceli se snižuje znečištění ovzduší o 86%, vody o 76% a spotřeba vody o 40%

A TO SE DLE NÁS KAŽDOPÁDNĚ VYPLATÍ!
Recyklujme a opětovně používejme kovy
chytře a efektivně.

0 Sdílení